Företrädare Sandvikens kommun kommunala bolag | Sverigedemokraterna i Sandviken

Företrädare Sandvikens kommun kommunala bolag

Sandvikens Stadshus AB

Ordinarie:
Per Kihlgren

Ersättare:
Mats Westergren
Roger Bengtsson

 

Högbo Bruk AB

Ordinarie:
Mats Westergren

Ersättare:
Vakant

 

Sandvikenhus AB

Ordinarie:
Kent Karlsson

Ersättare:
Roger Bengtsson

 

Göransson Arena AB

Ordinarie:
Per Kihlgren

Ersättare:
Kenneth Andersson

 

Sandviken Energi AB

Ordinarie:
Roger Bengtsson

Ersättare:
Annikki Bengtsson

 

Knuten Fastigheter HB

Ordinare:
Kent Karlsson

Ersättare:
Roger Bengtsson

 

Sandviken Nyttofastigheter AB

Ordinare:
Kent Karlsson

Ersättare:
Roger Bengtsson