Företrädare Sandvikens kommun nämnder 2019-2022 | Sverigedemokraterna i Sandviken

Företrädare Sandvikens kommun nämnder 2019-2022

Kommunstyrelsen

Ledamöter:
Per Kihlgren
Mats Westergren
Roger Bengtsson

Ersättare:
Therese Johansson
Agneta Bär
Kent Karlsson

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Ledamöter:
Kjell Persson
Mattias Strandberg

Ersättare:
Linda Östergren

Kunskapsnämnden

Ledamöter:
Per Kihlgren
Kalle Olsson

Ersättare:
Rickard Norberg
Eva Nikolaisen

Omsorgsnämnden

Ledamöter:
Therese Johansson
Karin Jensen

Ersättare:
Eva Nikolaisen

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Ledamot:
Kenneth Andersson

Ersättare:
Gunnar Lundström

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter:
Mats Westergren
Agneta Bär

Ersättare:
Kenneth Andersson
Mats Hansson

Arbetslivsnämnden

Ledamöter:
Kent Persson
Kent Karlsson

Ersättare:
Therese Johansson
Tommy Jackson

Valnämnden

Ordinarie:
Kjell Persson

Ersättare:
Kalle Ohlsson

Nämnden för Anna och Per G Berggrens stiftelse för Järbo kommun

Ordinarie:
Mats Hansson

Ersättare:
Kent Karlsson

Krisledningsnämnden

Ordinare:
Per Kihlgren

Ersättare:
Mats Westergren