Sverigedemokraterna Sandviken kommunföreningsstyrelse | Sverigedemokraterna i Sandviken

Sverigedemokraterna Sandviken kommunföreningsstyrelse

Ordförande:
Mats Westergren

Vice ordförande:
Per Kihlgren

Andre vice ordförande
Kalle Olsson

Ledamöter:
Therese Johansson
Tommy Jackson
Rolf Henriksson
Mattias Strandberg

Suppleanter:
Mats Hansson
Agneta Bär