Parlamentarisk berättelse | Sverigedemokraterna i Sandviken

Parlamentarisk berättelse

Parlamentarisk berättelse för SD Sandviken 2018  

 

              Kommunfullmäktigegruppen har sett ut så här fram till den 14 oktober 2018.

Ordinarie:                                                                                      Ersättare

Per Kihlgren                                                                                  Patrik Delltorp

Marie-Louise Rodin-Olofsson                                                    Karin Jensén

Hans Davidsson                                                                            Ing-Britt Olsson

Lars Palmér                                                                                   Mikael Sundgren

Roger Bengtsson

Annikki Bengtsson

Kenneth Andersson

I valet till riksdag, kommun och region den 9 september 2018, fick Sverigedemokraterna Sandviken 18,70 % i kommunvalet vilket innebär en ökning med 6,3 % jämfört med valet 2014.

Det innebar att kommunfullmäktigegruppen utökades till 10 stycken ordinarie ledamöter och 5 stycken ersättare.

Per Kihlgren Oppositionsråd deltog i flera debatter inför valet.

Österfärnebo 27/5-18 angående högstadiet.

Sandviken 16/6 utanför kulturcentrum valdebatt

Sandviken 7/8 Vuxenskolan debatt

Sandviken 13/8 dialog med lärarförbundet

G-Hammarby 13/8 skoldebatt

Sandviken 16/8 debatt på drömfabriken

Sandviken 23/8 debatt på lätt svenska

Österfärnebo 25/8 valdebatt

Sandviken valdebatt på Vallhalla arrangerad av Pro

Sandviken i Jensasparken Radiodebatt i P4 duell mot Peter Kärnström (S)

 

 

 

 

                  Kommunfullmäktigegruppen från den 15 oktober 2018

Ordinarie                                                                                        Ersättare

Per Kihlgren                                                                                    Kent Karlsson

Jessica Larsson                                                                               Bengt-Ove Lindblom

Roger Bengtsson                                                                            Marie-Louise Rodin-Olofsson

Kenneth Andersson                                                                       Lennart Jäderberg

Annikki Bengtsson                                                                         Agneta Bär

Mikael Hansén

Karin Jensén

Therese Johansson

Kent Persson

 

 

                                         Styrelser, nämnder och kommunala bolag

                                                                                      Ordinarie                 Ersättare

Oppositionsråd/Gruppledare                           Per Kihlgren

 

Kommunstyrelsen (15+15)                               Per Kihlgren                     Patrik Delltorp
–                                                                                    Marie-Louise R-O            Lasse Palmér

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden            Mikael Hansén

 

Kunskapsnämnden                                           Marie-Louise R-O           Per Kihlgren

 

Omsorgsnämnden                                              Annikki Bengtsson          Roger Bengtsson

 

Kultur- och fritidsnämnden                              Jessica Larsson                Mats Westergren

 

Arbetslivsnämnden                                            Lars-Göran Palmér          Mats Westergren

 

Valnämnden                                                        Mikael Hansén                Mats Westergren   

  

                                                      

Nämnden för Anna o Per G Berggrens stiftelse i Järbo kommun

Anne Vikstrand

 

Nämndemän i Gävle Tingsrätt

Anne Vikstrand

Therese Johansson

Mats Westergren

 

                                                                 Ordinarie              Ersättare

 

Högbo, Bruk AB                                     Mats Westergren            Hasse Davidsson

Sandvikenhus AB                                    Lasse Palmér                 Anne Vikstrand

Göransson arena AB                               Per Kihlgren                  Jessica Larsson

Knuten fastigheter HB                            Lasse Palmér                 Anne Vikstrand

SEAB                                                      Roger Bengtsson           Annikki Bengtsson

SSAB                                                      Per Kihlgren                  Andreas Engström

 

 

 

Flera av våra representanter i kf-gruppen har varit uppe talarstolen någon gång och deltagit i debatten.

Gruppen har varit aktiva i kommunfullmäktige, med att lägga fram motioner och interpellationer och samt ställt frågor i kommunfullmäktige.

Vi har lagt egna förslag till mål och ramar i juni och framfört ett eget alternativt budgetförslag för Sandvikens kommun i november.

Kf-gruppen har haft nio stycken beredningsmöten inför fullmäktigesammanträdet och vi har haft några beredningsmöten inför nämndmötena.

 

Motioner som vi har lagt under 2018

Familjematematik

Erbjuda gratis halkskydd för alla över 65 år.

Installera automatiska varnings dektekteringssystem vid övergångsställen.

Mera fysisk aktivitet genom att införa en extra idrottstimme varje vecka

Vakgaranti inom Sandvikens kommuns omsorg

Införa Swisch

 

Interpellationer under 2018

Familjematematik

 

Frågor under 2018

Om högstadiet i Österfärnebo och årskurs 1-3 i G-Hammarby.

 

 

Per Kihlgren Oppositionsråd/gruppledare