Valprogram för Sandviken | Sverigedemokraterna i Sandviken

Valprogram för Sandviken

Val 2018

Kommunalvalsprogram
– Sverigedemokraterna Sandviken

Sverigedemokraterna vill ge alla medborgare en pålitlig och omsorgsfull kommun som säkerställer allas behov.

Där finns försörjningsmöjligheter och ett tryggt åldrande där barn omges av en lugn miljö. Här möts företagare och entreprenörer av en hjälpsam anda, vilket medför nytänkande och företagande.

Sverigedemokraterna vill:

» Bygga en allaktivitetshall i Storvik

» En extra idrottstimme per vecka

» En ut och gå garanti inom omsorgen

» Behålla landsbygdsskolorna

» Övervakningskameror på utsatta platser

» Flera ordningsvakter som skapar trygghet

» införa snabba beslut från kommunen för att göra Sandviken företagsattraktiv

» införa slumpmässiga drogtester i skolan

» motverka mobbning, utslagning och förekomst av droger med hjälp av kvalificerad personal som finns på skolan

» satsa på spontanidrott genom fler enkla idrottsplatser

» främja ungdomsverksamhet genom utökat föreningsbidrag

» Förbjuda tiggeriet

» åter se en vackert underhållen kommun med stilfull arkitektur, konst och grönområden

» att maten på äldreboenden och skolor tillagas på plats

» införa parboendegaranti för våra äldre som möjliggör att även den friska parten utan vårdbehov får bo tillsammans med sin livskamrat

» anlägga trädgårdar i anslutning till våra äldreboenden

» utöka antalet trygghetsboenden för äldre där möjlighet ges till ett självständigt boende